طرح ترویج کتابخوانی

در همین راستا انجمن دوستداران کودک پویش پروژه (خشت و خواندن) را در راستای زیرساخت های آموزشی از طریق ترویج فرهنگ کتابخوانی ، و بهره مند سازی اقشار محروم جامعه از امکانات فرهنگی بیشتر بنیاد نهاده است.
اهداف و اهمیت طرح:
یکی از مهم ترین و عمده ترین فعالیت های انجمن در این سالها طرح ترویج کتاب خوانی بوده است . انجمن دوستداران کودک پویش، از مهرماه سال 87 به طور مستمر به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی به تجهیز و تاسیس کتابخانه های سیار و ثابت خود پرداخته است و طرح های ترویج خواندن را برای سه گروه:
1- کودکان اعم از کودکان محصل در مدارس ، کودکان روستا و کودکان سوادآموز (در محل خانه کودک ) تحت پوشش قرار داده است
2- مادران سوادآموز ، مستمرا در برنامه های ترویج شرکت کرده است.
در حال حاضر این انجمن دارای دو کتابخانه اعم از یک کتابخانه ثابت در غنی آباد و یک کتابخانه سیار در روستای محمودآباد می باشد.
شایان ذکر است که طرح اولیه با نام پروژه خشت و خواندن شروع شد ولی هم اکنون این پروژه با نام طرح ترویج کتابخانی به فعالیت خود ادامه داده است که در حال حاضر کلبه کتاب محمودآباد با دارا بودن حدود 1000جلد کتاب با کیفیت با موضوع کودک و نوجوان و تعداد 800 جلد کتاب در کتابخانه خانه کودک و همچنین کتابهایی در حوزه آموزش و پرورش در حال خدمات رسانی به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است.