همیاری مالی

اگر تمایل به واریز کمک های خود از طریق کارت بانکی دارید، اطلاعات واریز به شرح زیر است:

شماره کارت:
6362141199503815
شماره حساب:
0200948059002
بانک آینده
به نام «انجمن دوستداران کودک پویش»

پر کردن یکی از فیلد های فرم برای وارد شدن به درگاه پرداخت الزامی است (در صورت عدم تمایل به ثبت اطلاعات در فیلد توضیحات جمله ای بنویسید)
تومان