واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی انجمن دوستداران کودک پویش با هدف افزایش کارایی داوطلبین و نیروهای موظف که بسیاری از آنها نیروهای محلی هستند، درراستای رسیدن به اهداف استراتژیک انجمن که همانا آموزش همه­جانبه­نگر و خانواده­محور کودک است، درحال فعالیت می باشد. بدیهی است که هر اندازه نیروهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با کودک در ارتباط هستند،  از توان، روحیه و آموزش بیشتری برخوردار باشند، خدمت­رسانی ب هکودک و خانواده او کیفیت بهتری خواهد داشت. در این راستا واحد منابع انسانی انجمن فعالیت­های زیر را انجام می­دهد.