پشتیبانی خانواده

واحد پشتیبانی

انجمن دوستداران کودک پویش طی بیش از ده سال فعالیت خود در روستاهای حاشیه تهران و در ضمن تمرکز بر رسالت تعریف شده خود که آموزش کودکان بازمانده از تحصیل است، با مشکلاتی در زمینه سوء تغذیه کودکان مواجه شد که تاثیر سوء و مستقیم بر فرایندهای آموزشی کودکان می گذاشته است. در بررسی این معضل انجمن با خانواده‌هایی روبرو شده است که به دلیل فقر وبیکاری درگیر ناامنی غذایی هستند. در نتیجه انجمن از 5 سال پیش با به کارگیری شیوه های دقیق به شناسایی خانواده‌هایی که از خداقل تغذیه برخوردار بوده اند پرداخته و طرحی با عنوان ” تامین غذایی خانواده کودکان تحت پوشش” را برای حمایت از 50 خانواده شناسایی شده پیگیری می کند. چرا که ما معتقدیم سلامت جامعه در گرو رشد انسانهایی سالم است و رشد انسان بدون در نظر گرفتن جسمی سالم امکان پذیر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این طرح تمام تلاش ما بر آن است که کار توزیع را به شکل علمی و تخصصی انجام داده و از آسیب های میان مدت و دراز مدتی که اغلب اجرای کارشناسی نشده چنین طرح هایی بر جامعه هدف وارد میسازد، اجتناب کنیم. در این طرح برای حفظ عزت نفس و کرامت انسانی کودکان و خانواده ها، ارزاق به صورت بن و غیر علنی داده میشود.  

در  واحد پشتیبانی خانواده، تماماً از نیروی داوطلب استفاده می­‌شود و تأمین مالی واحد به صورت ناپایدار و بسته به حمایت حامیان دارد و قولی از بابت ارائه مستمر به خانواده‌­ها داده نمی‌­شود. جزو گردش مالی حساب نمی­شود و حمایت­های صورت گرفته از سوی خیرین عموما به صورت غیرنقدی است.