یادداشت های یک ان جی او کار تازه از راه رسیده قسمت اول

یادداشت های یک ان جی او

یادداشت اول: اینجا سرزمین تازه ایست. ( مجموعه یادداشت­های پیش رو حاصل 3 سال فعالیت من در محیط کار سازمان­های مردم­نهاد است. 3 سال تجربۀ بسیار اندکیست در برابر دوستان پرشماری که در این حوزه افتخار آشنایی و فراگیری از ایشان را داشته­ام و گاه با وجود سن اندک، تجربۀ یک دهه و نیم و […]