باند کار کودک

باند کار کودک

باند کار کودک؛ افسانه‌ای که رسانه‌ها ساختند باند کار کودک، کودکان زیادی را هر روز بر سر چهار راه‌های شهر می‌بینیم که گاه با جثه‌های کوچکشان لا به لای ماشین‌های رنگا رنگ خیابان گم می‌شوند و ما فقط دستان کوچکشان هنگام درخواست چند اسکناس پول را می‌بینیم که به سمت شیشه‌های نیمه بالا دراز می‌کنند، […]