زنان و کار خانگی: نیاز به نگاهی نو

زنان و کار خانگی

زنان و کار خانگی زمانی که از زنان بی‌سواد و یا روستایی حرف میشود تصویر عمومی تصویر زنان ناتوان و منفعل است. زنانی که فاقد مهارتها هستند و نیازمند یاری و سودآموزی و آگاهی بخشی هستند. نگاهی کاریکاتوری شده که از واقعیت دور است و با نگاهی بالا به پایین زن بی سواد را دیگری […]