یادداشت های یک ان جی او کار تازه از راه رسیده قسمت سوم

یادداشت های یک ان جی او

یادداشت سوم: مدینه فاضله و سندروم خودجهان سوم دیدگی ” این جا جهان سومه دیگه، برو اون ور آب رو ببین، حواسشون به همه چی هست، همه کارشون درسته…” این جملات و جملاتی شبیه به این را همه ما روزی چند بار در مکانهای مختلف از تاکسی و مترو و میهمانی های خانوادگی گرفته تا […]