روزها به روایت تقویم

روزها به روایت تقویم

«روزها به روایت تقویم»؛ روز جهانی عدالت اجتماعی ▫️مفهوم عدالت اجتماعی از ابتدای قرن نوزدهم، و در خلال انقلاب صنعتی و انقلاب های اجتماعی ناشی از آن در اروپا مطرح شد، که بدنبال تساوی اجتماعی و اصلاح بهره کشی از نیروی کار توسط سرمایه داران بود. بدلیل تقسیم بندی کاملی که در این زمان بین […]