کودک در آیینه قانون 5

کودک در آیینه قانون

کودک در آیینه قانون ?«مجازات قتل توسط افراد زیر 18 سال» کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر 18 سال را «کودک» محسوب کرده و در ماده 37 این کنوانسیون آمده است که کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد. اما در حقوق ایران،نوجوانان بالغ همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کیفری هستند و […]