مددکاری انجمن پویش

در دل بخش مددکاری انجمن پویش چه خبر است؟ در اغلب خانواده‌های تحت پوشش انجمن پویش خشونت وجود دارد “معصومه خلیلی” مسئول واحد روانشناسی و مددکاری انجمن دوستداران پویش است که در ابتدا با تجربه‌ای که در زمینۀ کار با مهاجرین داشت، به عنوان روان‌شناس داوطلب وارد انجمن شد و پس از آن با تأسیس […]