روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ?با قطعنامه 42/112 مورخ 7 دسامبر 1987، مجمع عمومی تصمیم گرفت 26 ژوئن را به عنوان روز جهانی مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی معرفی کند. این تصمیم برای نشان دادن عزم برای تقویت همکاری در دستیابی به جامعه بین‌المللی عاری از سو مصرف مواد مخدر گرفته […]