چگونه کووید – 19 بر زنان ودختران اثرمی‌گذارد؟

کووید - 19

چگونه کووید – 19 بر زنان ودختران اثرمی‌گذارد؟ همه‌گیری بیماری  کووید – 19 علاوه بر ایجاد شوکی عمیق در جوامع و اقتصاد، بر اعتماد جامعه به زنان در خانه و خط مقدم مبارزه با این بیماری تأکید می‌کند. این در حالیست که زنان از یک سو در برابر نابرابری‌های ساختاری در همه حوزه‌ها و ازسوی […]