گزارش آخر هفته 13 خرداد 1402

ارتقای عملکرد آموزگاران از جمله مهم‌ترین اهداف آموزش ضمن خدمت در انجمن دوستداران کودک پویش است. در همین راستا همواره تلاش بر این بوده است که ضمن ارائه دوره های آموزشی برای آموزگاران، بر اثرگذاری این آموزشها نیز افزوده شود. از این رو سال گذشته دوره آموزشی “آموزگار موثر” برای آموزگاران این انجمن برگزار شد که طی آن آقای سنگانیان یکی از مدرسین صاحب سبک و مجرب، ضمن آموزش آموزگاران، تجربیات ارزنده خود را در این زمینه در اختیار آنها قرار داد. در ادامه نیز دوره توسعه فردی که از جمله مؤثرترین شیوه‌های ارتقای توانایی و شناخت مربیگری است تدریس شد. چنانکه میدانیم مربیگری هنر تسهیل راه برای رسیدن به هدف است و شامل مجموعه مهارت‌هایی است که استعدادها و ظرفیت‌ آموزگاران را شکوفا می‌کند تا بتوانند در زندگی حرفه‌ای خود کارایی و عملکرد بهتری داشته باشد. مربیگری آمیزه‌ای از چالش و حمایت است که صرفا نه یک روش درمانی، مشاوره و هدایت (منیتورینگ)، بلکه نوعی رویکرد مکالمه‌محور است که در آن مربی به آموزگار کمک می‌کند با استفاده از تکنیکهای توسعه فردی و افزایش سطح درک و آگاهی، شایستگی‌های حرفه‌ای خود را وسعت دهند و در عین حال بتوانند مطابق با شرایط خود حرکت کند. در این روش آموزگار تعلیم می بیند که چگونه رشد فردی را در سایه اهداف تعلیم‌وتربیت و مرکز آموزشی که در آن قرار دارد دنبال کنند. به همین جهت، آموزش‌های مذکور در این انجمن به‌صورت پیوسته و مداوم و بر اساس شرایط آموزگار و نقطه‌ای که در آن قرار دارد، پی گرفته شد. خرسندیم که فاز اول دوره “آموزگار موثر” و “توسعه فردی” در خرداد ماه 1402 به پایان رسید و با ادامه تلاشها وارد فاز بعدی این دوره نیز خواهیم شد.