گزارش آخر هفته 14 اردیبهشت1402

💠انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

✨هفته‌ای که گذشت برای پویشی‌های هفته به یاد ماندنی و پرکاری بود.

✨تیم روانشناسی انجمن پویش با همکاری مرکزتوسعه سلامت روان مهاجر برای مادران کودکان، کارگاهی با عنوان مهارت‌های تعامل با فرزندان نوجوان برگزار کردند. در این کارگاه درباره تشویق، تنبیه و چگونگی برخورد و ارتباط با نوجوانان صحبت شد. ارائه دهندگان این کارگاه، خانم معصومه خلیلی، روانشناس انجمن پویش، آقای دکتر احمدزاده، خانم دکتر سمیه احمدی بودند.

✨همچنین کودکان‌مان به مناسبت روز معلم، با همکاری و همفکری هم و به روش خودشان از مربی‌هایشان قدردانی کردند و یک روز خوب و شاد را با اجرای سرود و نمایش در کنار هم سپری کردند.
مربیان پویشی نیز در کنار هم جمع شدند ضمن قدردانی از همکاری و زحمات‌شان، آنها در این دورهمی از تجربیات و خاطرات کلاس‌ها و کودکان گفتند.