گزارش آخر هفته 14 دی 1402

🔻انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت.

✨در قالب گزارش هفتگیِ این هفته، یک گزارش دلی می‌خوانید از یک روز در زنگ مهارت‌های زندگی کودکان‌مان به قلم خانم فاطمه حسینی، مربی مهارت‌های زندگی.

✨امروز درباره ی موضوع خودپذیری گفت و گو کردیم، شنیدیم، نوشتیم و آگاه شدیم.
به مفهوم مهم (( پذیرش)) رسیدیم.
پذیرش چه چیزی ؟ پذیرش اینکه همه ی ما اشتباهاتی داریم. پذیرش اینکه همه ی ما ناتوانی هایی داریم.
در کنار تمام توانایی ها و ویژگی های خوبمان،
کارهایی است که نمی توانیم انجام دهیم. ویژگی‌هایی داریم که نمی توانیم تغییر دهیم. ما این موضوع را می پذیریم.
آگاه شدیم که خود را به خاطر نقص هایمان سرزنش نکنیم.