گزارش آخر هفته ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱

انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

????در این گزارش اختصاصی پرداخته‌ایم به روز‌های دوشنبه در خانه‌کودک‌.

در روز‌های دوشنبه کودکان سه برنامه متفاوت را تجربه می کنند و یک جورهایی در آن زندگی می کنند.

????کلاس مهارت‌های زندگی که در آن درباره انواع ارتباط موثر با دیگران می آموزند؛ در این کلاس با انواع بازی و ساخت کاردستی کودکان موارد مهارت‌های زندگی را آموزش می بینند.

????در برنامه با من بخوان که کودکان با انواع کتاب‌های با کیفیت آشنا می‌شوند. برای آن‌ها کتاب متناسب با موضوع آموزشی، انتخاب و بلند‌خوانی می شود. کودکان نیز فعالیت قبل از بلند‌خوانی و بعد از بلند خوانی را در قالب بازی و ساخت کاردستی انجام می‌دهند.

????در برنامه ورزش که کودکان به سالن ورزشی محله رفته و یک ساعت پر از نشاط و حرکت را تجربه می کنند. در این کلاس به همراه بازی، کودکان با اهمیت ورزش و سلامت آشنا می‌شوند و به طور گروهی مسابقات فوتسال و دیگر بازی‌ها را تجربه می کنند.

????در زنگ بهداشت هم با اهمیت موارد بهداشتی و بهداشت محیط و بهداشت فردی و چگونگی رعایت آنها آشنا می‌شوند. در این کلاس نیز کودکان به همراه بازی و کاردستی به یادگیری می‌پردازند.