گزارش آخر هفته 18 آبان 1402

انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

هفته‌ای شاد و پر از بازی در خانه کودک سپری شد.
بازی برای کودکان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی آنها است بنابراین‌ به مناسبت هفته بازی، کتاب هایی با موضوع بازی انتخاب و برای بچه ها بلند خوانی شد. همراه با کودکان بازی های سنتی و گروهی از جمله هفت سنگ، قلعه بازی، تیله بازی و هنر نمایی با توپ و … انجام شد. در این روز بچه ها با فواید بازی های سنتی که باعث سلامتی و شادابی هستند آشنا شدند. این برنامه در خانه کودک غنی آباد، پایگاه اشرف آباد و کلبه کتاب برگزار شد.

تعدادی از نوجوانان پویشی به یک اردوی آموزشی رفتند. این نوجوانان با شعار “همه جا مدرسه” به بازدید از مرکز شتاب دهنده میزوکار رفتند. هدف از این اردوی آموزشی آشنا شدن نوجوانان با کسب و کار این مرکز بود. همچنین نوجوانان در این اردوی درباره انتخاب و توسعه دادن کار و شغل‌شان در آینده صحبت کردند.

در ساعت مهارت‌های زندگی، کودکان‌مان درباره شناخت انواع احساسات‌شان یاد گرفتند. یاد گرفتند که نام هر احساس شان چیست و درباره بیان کردن و ابراز کردن آن نیز یادگرفتند.