گزارش آخر هفته ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

????انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت….

✨در این هفته کودکان، به مناسبت روز درختکاری به پارک محله رفتند. آنجا کتاب خواندند. سپس به درختی که سال گذشته به زمین هدیه کرده بودند، سری زدند. در ادامه رنگ‌های طبیعی آشنا شدند.
با شاخ و برگ‌ها و میوه درخت‌کاج شکل‌هایی ساختند. آنها در این روز باری دیگر با اهمیت درخت و فضای سبز برای انسان‌ها و زمین آشنا شدند.