گزارش آخر هفته ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱

انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

✨در سال تحصیلی جدید، آموزش بزرگسالان علی‌رغم مشکلات کمبود فضای فیزیکی، در خانه کودک برگزار می‌شود.
مادران‌سواد آموز در دو پایه اول و دوم در کلاس‌ها حاضر می‌شوند.
در آموزش مادران سوادآموز علاوه بر کتب درسی مربوط، از کتاب‌های کتابخانه نیز استفاده می‌شود. مادران سوادآموز از مشاوره‌های روانشناسی نیز استفاده می‌کنند‌. آنها در کنار یکدیگر محفل گرمی را به وجودآورده اند. در کنار هم جشن‌ها و دور‌همی‌هایی برگزار می‌کنند.

✨ مربیان بزرگسالان نیز با برگزاری جلسات هم‌اندیشی سعی می‌کنند بهترین روش‌های آموزشی را برای مادران سوادآموز پیاده کنند.