گزارش آخر هفته 23 آذر 1402

✨انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

هفته‌ای دیگر در پویش سپری شد. کودکان پویشی در این هفته روزهای جذابی را در خانه کودک سپری کردند.

در زنگ مهارت‌های زندگی کودکان‌مان خوب گوش دادن را فرا گرفتند و باهم گوش دادن فعال را تمرین کردند.

کودکان کلاس اولی خوشحال از این که یاد گرفتند آب را بنویسند، در کنار هم جشن آب گرفتند. یک روز زیبا را ساختند.
در زنگ با من بخوان، به مناسبت روز حیوانات، کودکان نقاشی حیوان مورد علاقه‌شان را کشیدند.

نوجوانان پویشی نیز به یک اردوی پژوهشی دیگر و به پارک فن آموز رفتند.