گزارش آخر هفته 24 اسفند 1402

✨انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت….

✨هفته‌ای دیگر در خانه کودک سپری شد و پویشی‌ها همچنان فعال در آخرین هفته‌ی سال ۱۴۰۲ به فعالیت‌هایشان ادامه دادند.


چهارمین اردوی نوجوانان مان این هفته انجام شد. این اردوها با هدف اینکه نوجوان‌مان با مشاغل مختلف آشنا شوند و از آینده شغلی‌شان تصویری پیدا کنند انجام می‌شود. همچنان هدف دیگر از این اردوها آموختن در خارج از کلاس است.

این اردوها به صورت ماهیانه و با همکاری آقای قدوسی و موسسه ثلث انجام می‌شود.