گزارش آخر هفته 26 خرداد 1402

💠انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

✨در آستانه آخرین روزهای سال تحصیلی پویشی‌ها جنب و جوش بیشتری دارند.

در این هفته مربیان پویشی با مادران کودکان جلسه‌ای برگزار کردند. در این جلسه درباره وضعیت درسی و اخلاقی کودکان با خانواده‌ها مشورت شد. هدف از این دیدار آگاهی از شرایط کودکان و تلاش برای ارزیابی درسی در پایان سال تحصیلی بود.

همچنین مربیان در جلسه‌ هم‌اندیشی باهم برای برنامه‌های پایانی سال تحصیلی تصمیم گیری کردند. تلاش بر این است تا آخرین روزها در خانه کودک به بهترین صورت بگذرد و بهترین بازدهی را نیز داشته باشد.
مادران سوادآموز نیز در امتحانات پایانی سال تحصیلی خود را محک می‌زنند‌. در این هفته چندتا از امتحانات‌شان را پشت سرگذاشته‌اند.