گزارش آخر هفته 27 بهمن 1402

انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

آموزش افرادی که با کودکان در ارتباط هستند، اهمیت بسیاری دارد. این آموزش‌ها نقش حیاتی در شکل‌دهی بهتر به رشد و تربیت کودکان ایفا می‌کنند. این افراد نه تنها با مسئولیت مراقبت از سلامت جسمی کودکان بلکه با رشد روانی و اجتماعی آن‌ها نیز مواجه هستند.

آموزش به افرادی با کودکان ارتباط دارند، به آن‌ها کمک می‌کند تا مهارت‌های مواجهه با چالش‌های روزمره کودکان را بهبود بخشند. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های ارتباطی، مدیریت هیجانی و توانایی حل مسائل می‌شود. این افراد، می‌توانند نقش فعالی در تقویت اعتماد به نفس و انگیزه تحصیلی کودکان ایفا کنند.

همچنین، آموزش به این افراد کمک می‌کند تا با تغییرات روانی و جسمی مربوط به مراحل مختلف رشد کودکان آشنا شوند و کودکان را در این مسیرها همراهی کنند. بنابراین، ایجاد یک محیط حمایت‌آمیز و تربیتی موثر نیازمند آگاهی و تسلط به مهارت‌های آموزشی مختلف می‌باشد.

از این رو روان‌شناس انجمن، خانم خلیلی، برای مادران کودکان، اولین جلسه کارگاه فرزند پروری را برگزار کردند.

همچنین در ادامه، کارگاه مدیریت هیجانات را برای مربیان انجمن پویش نیز برگزار کردند.