گزارش آخر هفته ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

????انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

????یک هفته‌ی فعال دیگر در خانه کودک سپری شد.

????کودکان در زنگ مهارت‌های زندگی درباره کار گروهی و ایجاد صمیمت یاد گرفتند و مهربانی و کمک به هم را با بازی تمرین کردند. در زنگ با من بخوان نیز درباره فضا و فضانوردی یاد گرفتند و کاردستی‌های زیبا ساختند. همچنین برای یادآوری اهمیت بهداشت فردی، یکی از کودکان در زنگ
تفریح، برای دیگر کودکان، کتاب‌”چرا دست‌هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند” را بلند خوانی کرد. در ادامه این هفته، پزشک شنوایی سنج، شنوایی و گوش کودکان را معاینه کرد.