گزارش آخر هفته 27 مهر 1402

✨به مناسبت هفته تربیت بدنی
پنجشنبه ۲۷ مهر، مسابقه دوستانه‌ی فوتسال بین تیم‌هایی از مدرسه صبح رویش، مدرسه علامه بلخی، انجمن حمایت از کودکان کار و انجمن دوستداران کودک پویش برگزارشد. میزبانی این مسابقات را مدرسه صبح رویش بر عهده داشت. تیم کودکان انجمن دوستداران کودک پویش در این مسابقات توانست رتبه اول را کسب کند.