گزارش آخر هفته 28 دی 1402

✨انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…


پویشی‌ها یک هفته پرمشغله دیگر را سپری کردند.
در این هفته مربیان با مادران کودکان جلسه‌ای ترتیب دادند تا درباره وضعیت درسی و پرورشی با هم همفکری کنند.

همچنین مربیان کودکان نیز در جلسه آموزش به تبادل نظر درباره امتحانات ترم اول کودکان پرداختند.

در دیگر جلسه‌، خانم خلیلی، روانشناس انجمن، کارگاهی با عنوان مدیریت هیجانات برای مربیان کودکان و مربیان مادران سوادآموز برگزار کردند.