گزارش آخر هفته ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱

انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

✨در این هفته مادران سوادآموز، دور هم جمع شدند و جشنواره غذا به راه انداختند.
مادران با تشکیل گروه‌های چند نفره به پختن نان‌ و شیرینی و غذاهای خانگی و محلی و سنتی پرداختند.

✨هدف از این جشنواره بالا بردن حس همکاری و کار گروهی و حس همدلی و آشنایی با انواع غذاها بود. در این جشنواره سواد آموزان کلاس اول با سوادآموزان کلاس دوم نیز بیشتر آشنا شدند.

✨در ادامه این هفته تیم کتابخانه، از مادران کودکان دعوت کردند و سبد خواندن با خانواده را دوباره آغاز کردند. در این جلسه بعضی از مادران و کودکان با سبد خواندن با خانواده آشنا بودند، بعضی‌ها نیز امروز آشنا شدند. در این جلسه، اعضای سبد خواندن با خانواده با همدیگر نیز آشنا شدند. آنها امروز نحوه خواندن کتاب با فرزند را یاد گرفتند.