گزارش آخر هفته 4 آبان 1402

☘️آغازی دیگر….
با مشکلات بسیاری که سر راه‌مان قرار گرفت و کمی نگرانی بر چهره‌مان نشاند از پای ننشستیم. از بدو بدوهایی برای پیدا کردن مکان جدید برای خانه کودک گرفته تا سر و سامان دادن کودکان بیشماری که به عنوان خانه آخر، برای‌ درس‌خواندن، به خانه کودک مراجعه کرده‌‌بودند؛ همه‌اش نگرانی‌هایی بودند که در این چند‌ماه پویشی‌ها را درگیر کرده بود.

اما با تلاش خالصانه‌ی تک‌تک اعضا و یاری خداوند بزرگ توانستیم مکانی را تهیه کنیم و کودکان بسیاری را در خانه کودک جدید‌مان دورهم بیاوریم و لبخندی گوشه‌ لب‌شان ببینیم و امیدی در کنج دلشان بکاریم.

امروز به همراه کودکان‌مان در خانه کودک گردآمدیم و آغاز یک سال تحصیلی را جشن گرفتیم. قرار است در سال تحصیلی پیش‌رو در کنار هم روزهای مختلفی را تجربه کنیم و با هم زندگی کنیم. درست است که دیر شروع کردیم اما این شروع به شروع‌های دیگر می ارزید.

امید که این آغاز، سر آغاز روز‌های درست برای کودکان مان و همه کودکان در جای جای جهان باشد.