گزارش آخر هفته 6 مهر 1402

خداحافظی با خانه کودک قدیم و سلام به خانه‌کودک جدید

بعد از چندین سال اقامت در خانه کودک محمودآباد، مجبور شدیم خانه کودک را با تمام خاطرات خوب و فراز و نشیب‌هایش و کارهایی بزرگ و دوست داشتنی که در آنجا به انجام رساندیم، ترک کنیم.
هر چند وقتی می‌خواهیم جابجا شویم؛ فارغ از زمان، هزینه و همه چالش‌های پیش آمده بسیار سخت خواهد بود. بیش از هر چیز، دل‌کندن از خاطرات است که شاید ما را اذیت کند. ولی هر جابجایی خود بی حکمت نیست و خدا را شاکریم که توانستیم برای کودکان‌مان، مکانی خوب در همان حوالی و در روستای مجاور پیدا کنیم و امسال در مکان جدید به کار‌هایمان ادامه می‌دهیم.
به امید انجام کارهای بزرگ و اتفاق‌های خوب که رقم بخورد. در مکان جدید منتظر دیدارتان هستیم.