گزارش آخر هفته 6 یهمن 1402

✨انجمن پویش در هفته‌ای گذشت…

کتاب‌ خواندن برای همه افراد، از جمله افراد کم‌سواد مفید و ضروری است.
برای افراد کم سواد، کتاب می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای یادگیری و پیشرفت باشد. همچنین می‌تواند به این افراد کمک کند تا سواد خودشان را افزایش بدهند و مهارت‌های مطالعه و نوشتن خودشان را تقویت کنند.
کتاب خواندن، همچنین می‌تواند به افراد کم سواد کمک کند تا با جامعه ارتباط برقرار کنند.

💫از این رو انجمن دوستداران کودک پویش در طرح “خواندن با خانواده” به این مهم پرداخته است.

در جلسه این ماه خواندن با خانواده کتاب “خانم زری به گردش می رود” بلندخوانی شد.
هدف از برگزاری این کارگاه اهمیت تصاویر در کتاب کودک بود.
چرا که تصاویر نه تنها باعث ایجاد علاقه کودک به کتاب و جذابیت داستان می شود بلکه تکمیل کنند‌ه‌ی متن‌ها نیز هستند. گاهی در تصاویر داستان‌های دیگری نهفته است که از چشم های کنجکاو کودکان دور نمی ماند.
در واقع در کتاب‌های کودکان، تصویر و نقاشی به اندازه متن و گاهی حتی بیش از آن اهمیت دارد. تصویرهای یک کتاب اگر دقیق و مناسب باشند، نقش مهمی در القای مفاهیم مورد نظر شاعر یا نویسنده ایفا می‌کند.