گزارش آخر هفته 7مرداد 1402

💠انجمن پویش در هفته‌ای که گذشت…

✨ذوق کودکان‌مان همیشه مایه دلگرمی و قوت قلب‌ما برای ادامه دادن راه‌مان بوده است. مخصوصا که پایان و نتیجه کاری که در ابتدا کمی دشوار به نظر می‌رسید، را کنار هم تجربه می‌کنیم.
کودکان پویشی در این هفته نتیجه زحمت یک‌سال تحصیلی‌شان را گرفتند. پس از چالش‌ها و پستی‌ها و بلندی‌های بسیار در این سال تحصیلی کودکان‌مان درس خواندند و حالا با گرفتن کارنامه‌شان نتیجه‌اش را دریافتند. کودکان‌مان با شوق برای دریافت کارنامه‌شان آمده بودند و منتظر این هستند که در پایه بالاتر خود را ببینند.
امید که این کودکان‌مان بتوانند به مدارس رسمی وصل شوند و ادامه تحصیل دهند.

✨همچنین به کودکان کتابخوان‌مان از سوی یک خیر مهربان تعدادی کتاب‌ خوب اهدا شد. دادن این کتاب‌ها به کودکان‌مان انگیزه‌شان را برای خواندن کتاب‌های بیشتر چندین برابر کرد.