پیش دبستان

اهدف اساسی پروژه پیش دبستانی، شامل پیشگیری از بازماندگی تحصیلی، توسعه عدالت آموزشی و پاسخ به کمبود مرکز پیش دبستان در روستاهای حاشیه نشین جنوب شرق تهران است. به طور کلی، آموزش های مبتنی بر دست ورزی و مهارت آموزی، بازی های هدفمند و تمرکزگرا، آموزشها و حمایت های بهداشتی از محورهای آموزشی این دوره هستند. دوره های پیش دبستان از سال 1397 تا 1399 برای کودکان سن 6 تا 8 سال برگزار شد. شایان ذکر است، انجمن در حال حاضر در یک واحد استیجاری، مشغول به فعالیت است. محدویت مکانی، باعث شده است که کودکان پیش دبستان نتوانند زیر چتر حمایتی و آموزشی خانه کودک قرار گیرند و به همین علت امکان ادامه کلاسهای پیش دبستان برای انجمن مقدور نبوده است .امید است در سال آتی به این هدف بزرگ مجددا نائل شویم.