روز روانشناس

به مناسبت روز روانشناس

9 اردیبهشت مصادف با روز روان‌شناس و مشاور نامگذاری شده است. اختصاص دادن روزهای خاص برای گروه های مختلف اجتماعی در سطح ملی و بین المللی، از ویژگی های جوامع بشری است و هدف اصلی این نام گذاری ها، شناخت این روزها و توجه به اهداف، برنامه ها ونقش آن ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست. روز روان شناس و مشاور نیز یکی از این روزهاست که به نظر میاید با توجه به بحران پیش آمده در سطح ملی و بین المللی، در یکساله اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است.

همانطور که میدانیم بحران موقعیتی است که فرد یا جامعه را در وضعیت دشواری قرار می دهد که رهایی از آن به تنهایی امکان پذیر نیست و نیاز به کمک و مداخله افراد و نهاد های تخصصی دارد. کشور ما نیز در حال حاضر مانند بسیاری از جوامع دیگر با بحران کرونا روبروست و با توجه به آثار روانی ناشی از این بحران، در سطح فردی و اجتماعی، بخصوص برای کودکان که همه روزه سلامت اجتماعی – روانی آنها را با انواع خطرات مواجه ساخته است . لذا در راستای کاهش اضطراب، ترس، خشونت و سایر رفتارهای ناشی از این بحران، مداخلات روانشناختی و مشاوره ای حرفه ای ، به صورت موثر وبه موقع، ضرورت دارد.

مشارکت روانشناسان و مشاوران به ویژه به صورت داوطلبانه با همکاری سازمان های مرتبط از جمله سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، انجمن روان شناسی ایران و کلینیک روان شناسی و مشاوره، سازمانهای مردم نهاد در شرایط بحرانی فعلی، برای کاهش آسیب های روانی ، اجتماعی بسیار حائز اهمیت ویژه قرار گرفته است .امید است که روانشناسان و مشاوران برای کاهش اثرات روانی ناشی از بحران کرونا، به ویژه برای کودکان وخانواده ها، از خدمات داوطلبانه و مشارکت های مردمی دریغ نورزند تا با همیاری و همدلی از بحران پیش آمده رهایی یابیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *