نگاهی اجمالی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

✅ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بالاخره پس از ۱۱ سال از تقدیم اولین لایحه به مجلس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۳۱ همان ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید. اگرچه تعلل، بی توجهی و در برخی موارد سنگ اندازی در تصویب این قانون سزاوار […]