کودک در آیینه قانون ۳

کودک در آیینه قانون ۳ «بررسی تطبيقی حق بر آموزش در كنوانسيون حقوق كودك و مقررات داخلی» ✅ ماده ی ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، حق آموزش را به رسمیت شناخته و ماده ۲۹ آن، اهداف آموزش و پرورش را متذکر شده است. حق بر آموزش، تنها به معنای دسترسی به آموزش نیست، بلکه باید اهداف […]