تلاش برای متوقف کردن کار کودکان

♨️به طور خلاصه و در سه سطح دلایل مختلفی که منجر به کار کودکان می شود ، چنین است:عوامل فوری (فوت یک نفر از والدین و در نتیجه نیاز شدید خانواده به درآمد اضافی) عوامل اساسی (باور عموم بر این است که مناسب ترین کار برای دختران در خانه است، یا پذیرفتن کار کردن کودکان […]