خشونت خانگی علیه زنان در جامعه کرونازده

ویروس کرونا

  ♦️ خشونت خانگی علیه زنان را نمی‌توان مسئله‌ای نوظهور در عصر حاضر دانست، اما با شیوع کرونا و به دنبال آن اعمال سیاست قرنطینه، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و بسیاری از جوامع با افزایش میزان آن روبه رو بوده‌اند. طبق آمارهای جهانی، قبل از اپیدمی کرونا از هر پنج زن، یک زن […]

کرونا طبقاتی است، حتی در آموزش

کرونا طبقاتی است، حتی در آموزش

کرونا طبقاتی است، حتی در آموزش با جهانی شدن شیوع کرونا، آموزش و پرورش مانند نهاد اقتصاد و دیگر نهادهای اجتماعی دچار سکته ای ناگهانی و باورنکردنی شده است. به ناگاه بیش از 1.5 میلیارد دانش آموز (معادل 90 درصد کل دانش آموزان) از تحصیل بازمانده اند و دولت ها، مدارس و معلمان بدون تقریبا […]