مرور پایان‌نامه‌های دانشجویی

عنوان پایان‌نامه: بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان خیابانی در شهر تهران (با تأکید بر مفهوم احساس تعلق اجتماعی) ✍️ بهناز شعبان‌زاده ?خلاصه‌ای از این پایان‌نامه را در ادامه می‌خوانیم: ? روند رو به تزاید کودکان کار خیابانی و بروز رفتارهای بزهکارانه به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی جدی از سوی آنان، خود بستری […]