انجمن پویش در هفته ای که گذشت…

انجمن پویش در هفته ای که گذشت… هفته ای متفاوت در پویش به پایان رسید. . هفته ای پر از تکاپو و تلاش برای درس خواندن. خانه کودک باز پذیرای حضور کودکان شد. در این هفته کودکان کلاس سوم، چهارم و پنجم به صورت گروه های چند نفره در آمدند. هر گروه در روز های […]

کوله های سنگین دانش آموزان و خشونت در مدارس

خشونت در مدارس

خشونت در مدارس ♨️خشونتی نیز برای همه افراد جامعه از کوچک و بزرگ وجود دارد که از آن به عنوان خشونت نمادین یاد می شود و به معنی تولیدو مخابره ارزش هایی مجعول در جامعه است که توسط افراد آن جامعه به عنوان برتری، موفقیت و ارزشمند بودن تعبیر شود.این خشونت به صورت غیرمستقیم و […]

کودک در آیینه قانون 5

کودک در آیینه قانون

کودک در آیینه قانون ?«مجازات قتل توسط افراد زیر 18 سال» کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر 18 سال را «کودک» محسوب کرده و در ماده 37 این کنوانسیون آمده است که کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد. اما در حقوق ایران،نوجوانان بالغ همانند بزرگسالان دارای مسئولیت کیفری هستند و […]

کودک در آیینه قانون 4

کودک در آیینه قانون

کودک در آیینه قانون ۴ «كودك آزاری در مقررات بين المللی» ✅ اعلامیه جهانی حقوق کودک ، اصل ۹ می گوید: «کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود». همچنین در ابتدای اصل ۶ مقرر می دارد: «کودک، جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و […]

کودک در آیینه قانون ۳

کودک در آیینه قانون ۳ «بررسی تطبيقی حق بر آموزش در كنوانسيون حقوق كودك و مقررات داخلی» ✅ ماده ی ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، حق آموزش را به رسمیت شناخته و ماده ۲۹ آن، اهداف آموزش و پرورش را متذکر شده است. حق بر آموزش، تنها به معنای دسترسی به آموزش نیست، بلکه باید اهداف […]