خشونت خانگی علیه زنان در جامعه کرونازده

ویروس کرونا

  ♦️ خشونت خانگی علیه زنان را نمی‌توان مسئله‌ای نوظهور در عصر حاضر دانست، اما با شیوع کرونا و به دنبال آن اعمال سیاست قرنطینه، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و بسیاری از جوامع با افزایش میزان آن روبه رو بوده‌اند. طبق آمارهای جهانی، قبل از اپیدمی کرونا از هر پنج زن، یک زن […]